Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu kurumların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin gerçekleşmesine odaklanarak liderlerin kapasitelerini artırma temeline dayanan bireysel ve takımsal lider yetiştirme sürecidir. yönetici koçluğunda amaç ; liderlerin iletişimde oldukları bireyleri en üst seviyede etkileyerek performans artırma ve dolayısıyla kurum hedeflerini gerçekleştirmektir. yönetici koçluk sürecinde kendini daha iyi tanır. kişisel , profesyonel yetkinliklerini ve liderlik becerilerini geliştirir.

Yönetici Koçluğu Size Neler Kazandıracak?

İlişkilerde ahenk, uyum ve güven oluşturmak.

 • Bireyin kişisel bütünlüğünü sağlayarak dinamik ilişkiler kurmasını sağlamak.
 • Temel yaşam stratejilerini oluşturmak: Kişisel misyon, vizyon, ilke ve değerler oluşturarak yaşama anlam katmak.
 • Kendinizin ve başkalarının düşünce ve algı sistemlerini anlama becerilerini geliştirmek.
 • Doğru sorular sormayı öğrenerek doğru ve gerçeği bulmak, konunun özünü kavrama yeteneklerini geliştirmek.
 • Kişisel gelişimin nasıl olacağını gerçekçi biçimde saptamak.
 • Öğrenme sürecini ve Sonuç almayı Kolaylaştırmak.
 • Kurumun hedeflerine yönelik hizmet vermeyi hedefleyen Kurumsal Koçluk, şirketlerin sürdürebilir gelişimleri için değişime ve yeni stratejilere adaptasyonuna destek verir.
 • Aynı amaçla bütünün içindeki bireysel parçaların da birbiri ile “yaratıcı” bir uyum, sağlıklı ve etkin bir iletişim sağlamalarının yanı sıra bütünün performans ve başarısına doğrudan etki eder.
 • Olumsuz inanç ve alışkanlıkların, olumluları ile nasıl değiştirebileceğini öğrenmek.Zihinsel ve ruhsal durumumuzu istediğimiz anda mükemmel şekilde nasıl harekete geçireceğimizi öğrenmek.
 • Kendimizin ve başkalarının yaşamında nelerin önemli olduğunu, öncelikli işlere nasıl karar vereceğimizi ve bunları nasıl geliştireceğimizi öğrenmek.
 • Usta iletişimciler olarak sözleri ustalıkla nasıl kullanacağımızı öğrenmek.
 • Liderlik, becerilerini geliştirmek.
 • Çatışmaları çözümlemek ve kazanan stratejiler oluşturmak.
 • Etkili dil kalıplarını öğrenerek iletişim becerilerini arttırmak, karizma oluşturmak ve etki yaratmak.
 • Esneklik yeteneğini geliştirmek.
 • İç barışı sağlamak, olumlu bir tavır geliştirmek, yeni bakış açıları ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek.
Yıldız Koçluk AKADEMİSİ

Siz de destek, fikir ve öneri almak için bizimle irtibata geçin!